Kort om skimmelsvamp & hussvamp

Fugtigt indeklima fører ofte til skimmelsvamp, der kan udgøre en seriøs sundhedsrisiko for ejendommens beboere. Skimmelsvamp kan både forekomme på synlige overflader og inde i konstruktionerne. Skimmelsvamp lugter jordslået og muggent, men det er ikke alle skimmelsvampe, der afgiver kraftig lugt.

Skimmelsvamp kan udvikle sig til luftvejsallergi og medfører typisk

–        hovedpine

–        øjenirritation

–        koncentrationsbesvær

–        svimmelhed.

 

Kort om hussvamp

Ægte hussvamp kan forårsage meget store skader i dit hus. Grunden til, at ægte hussvamp er mere alvorlig end andre svampetyper, er, at under de rette forhold kan ægte hussvamp være meget hurtigvoksende og vokse op til 5 mm om dagen. Ægte hussvamp nedbryder hurtigt det materiale, det lever af og på, og når materialet nedbrydes, blive det svækket, både i styrke og stabilitet

Ægte hussvamp kan derudover, som den eneste svampetype, brede sig til uorganiske materialer som f.eks. murværk. Den kan ikke leve af uorganiske materialer, men den kan udøve skade på dem. Når svampen har fået godt fat, kan den sprede sig til flere af husets bygningsdele – også uorganiske, da den er i stand til at forsyne sig med vand og næring over store afstande. Skaderne er store på selve det materiale, som svampen gror på og lever af, men omkostningerne til udbedring bliver også omfattende, fordi mange af de øvrige materialer, som den har haft fat i, også skal udskiftes.

Med ægte hussvamp arbejder man med en sikkerhedsmargin på op til 1 meter. Det vil sige, at alt organisk materiale i en radius på op til 1 meter omkring angrebet skal udskiftes og erstattes af nyt, for at du kan være sikker på, at hele svampeangrebet er fjernet.

 

 

Brug for Rådgivning nu?

Vi er altid klar til at yde rådgivning om specifikke sager