Membran 03

Skærring over terræn

Arbejdsbeskrivelse
Cortex Membran er en fugtspærre bestående af 1,5 mm rustfri stålplade og 7,5 mm vandtæt beton på hver side af stålpladen. Den rustfrie stålplade indlægges vandret lige over terrændæk eller ind mod det støbte dæk og stopper derved den opstigende grundfugt (murværkets evne til at transportere vand lodret op i bygningen). 

Variation
Indlægges membranen ind mod terrændækket, betonen eller isoleringen, medføre arbejdet ingen indvendige arbejder. Indlægges membranen lige over terrændækket skal gulvet optages min. 30 cm i bredden i hele vægges længde. Membran indlagt lige over terrændæk kan påsvejes evt. radonspærre.

Anvendelsesområder
Alt sammenhængende murværk uden hulrum. Cortex Membran kan ikke indlægges i muremester beton, beton og murværk med granitsten.

Udfaldskrav
Cortex Membran udføres i hele vægtykkelsen. De rustfrie stålplader skal indlægges med overlap. Den vandtætte beton skal udstøbes i hele vægtykkelsen. En Cortex Membran skal være 100 % vandtæt og kan derfor ikke kombineres med andre metoder der ikke er 100 % vandtætte. 

Arbejdsmetode
Muren gennemskæres med savkæde der skærer uden brug af vand. Længden på snittet afpasses trykket på muren så sætnings revner undgås. Det 16 mm høje snit rengøres, den rustfrie stålplade indlægges midt i snittet, kiler i enden af stålpladen sikre at der kan udføres korrekt overlap til næste stålplade. Den vandtætte beton sprøjtestøbes ud over og under stålpladen

Koordinering 
Ved indlægning af membranen lige over terrændæk skal installationer på indersiden af ydervæggen frigøres fra væggen i den højde hvor den gennemskæres. Skjulte installationer i væggen der ikke er kendte vil blive savet over.