Om Cortex Membran

Cortex Membran ApS er datterselskab til Cortes Facaderens ApS og førende inden for standsning af opstigende grundfugt i grundmurede ejendomme. Cortex membran er specialiseret i indskæring af horisontalspærre i grundmurede ejendomme. Arbejdet udføres i fagentreprise eller i underentreprise.

Spærren består i sin enkelthed af Syrefaste rustfri stålplader indlagt med overlap og udfyldning af skærespalte ved sprøjtestøbning med hurtighærdende specialmørtel. Indskæring af horisontalspærre er en tung og ofte kompliceret sag. Derfor har Cortex har eget værksted hvor smede innovativt arbejder på at forbedre maskineri og teknikker. 

Vores ambition er at simplificere og mekanisere så mange processer som muligt, for på den måde at imødekomme arbejdets kompleksitet og vores medarbejderes arbejdsvilkår.    

Holger Schultz
Sælger og rådgiver
Tlf. +45 2969 4850
Mail: holger@facaderens.dk

Holger Schultz fungerer som sælger og rådgiver i Cortex Membran. Holger startede selvstændig i Cortex som facader i 1986 og fungerer i dag som direktør med primære arbejdsområder indenfor tilbudsgivning, rådgivning, administration, kontrakt forhandlinger og byggesagsstyring. Holger Schultz er økonomiuddannet men selvlært i byggebranchen med facaderensning som speciale.