Rådgivning

Gratis rådgivning – Uforpligtende tilbud – Kontakt os +45 2969 4850

Opstigende grundfugt forekommer i grundmurede ejendomme (muret fundament) bygget i perioden 1860 til 1910-15. Fugten vandrer op og ind (fra vådt til tørt) i murværket som følge af capilareffekten. Cortex Membran er en fysisk spærre der indskæres i murværket og virker som murepap i moderne ejendomme.

Fugt i grundmurede fundamenter er en kombination af indtrængende vand fra omgivelser og opstigende vand grundvandet op gennem fundaments klumpen og videre op i murværket. Indskæring af horisontalspærre skal derfor placeres med omtanke eller følges med andre nødvendige tiltag, for at have den tilsigtede virkning. Fugtens vandring i murværket følger som regel almindelig logik. Utilstrækkelige løsninger, ønsketænkning og overspringshandlinger medfører derfor ringe eller ingen virkning.

I mange af de ejendomme Cortex indskærer horisontalspærre i, giver fugten anledning så store problemer at funktionen af rum og faciliteter nedsættes kraftigt eller helt mistes og ofte har der tidligere være gjort tiltag med ind vibrering af plader, injicering/boreløsning eller elektroosmoseteknologi uden den ønskede effekt. 

Cortex Membran stiller sig gerne gratis til rådighed for besigtigelse, hjælp til problemformulering, forslag til løsninger der virker og udarbejdelse af tilbud på samme.  

Ring +45 2969 4850 eller skriv holger@facaderens.dk